Home

IamSPACE adviseert en ondersteunt architecten met het onderzoeken van sociale vraagstukken in de architectuur. Voorbeelden zijn het stellen van een goede onderzoeksvraag, het zoeken en uitvoeren van een passende methode, en de interpretatie van de resultaten met betrekking tot de ontwerp-opgave.


Wat

Sociaal onderzoek voor architectenbureaus

Hoe

Een eerste stap is het definiëren van de vraag. Een goede vraag is niet alleen beter te beantwoorden, maar het antwoord is ook bruikbaar. De vraag ‘wat is de historie van deze plek?’ is niet te beantwoorden omdat het niet aangeeft welk aspect van de historie, maar er zit ook een intentie in verstopt: Wat is het doel van de vraag? Deze intentie is belangrijk omdat het aangeeft waar het antwoord aan moet voldoen.

Na het bepalen van de vragen wordt er een passende methode gezocht, waarbij ook tijdsbestek en complexiteit van het onderwerp in overweging wordt genomen.

Waarom wij

Architectenbureaus hebben over het algemeen geen tijd voor uitgebreid onderzoek, maar ook geen mensen in dienst die opgeleid zijn in de methoden van gedragswetenschappen. Daartegenover staat dat de gemiddelde gedrags- wetenschapper niet bekend is met architectuur. Dit bureau heeft een basis in zowel psychologie als architectuur en dat maakt het veel makkelijker om samen op een verantwoorde manier tot een goed antwoord op de vraag te komen.